1 ALLMÄNT

1.1 Webbplatsen ägs och driver av Grease Monkey Auto Parts AB. Genom att använda webbplatsen accepterar du villkoren i utformningen av dem för varje enskilt tillfälle. Villkoren gäller för allt ditt användande av webbplatser.

1.2 Grease Monkey Auto Parts AB kan komma att göra tillägg i, förnya eller effektiv information på webbplatsen. Grease Monkey Auto Parts AB förbehåller sig rätt att när som helst ändra, lägga till, eller ta bort hela eller delar av webbplatser. Om du vill använda Grease Monkey Auto Parts AB webbplats sedan ändringar har publicerats på den här sidan, godkänner du därmed ändringarna.

2 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

2.1 Allt innehåll på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrättsliga regler. Det material som publiceras på webbplatser tillhör, om inte annat anges, Grease Monkey Auto Parts AB

2.2 Du får skriva ut enskilda sidor från webbplatser. I övrigt får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information på webbplatser utan föregående skriftligt tillstånd från Grease Monkey Auto Parts AB.

4 HYPERLÄNKAR

Grease Monkey Auto Parts AB kan på webbplatsen erbjuda länkar till webbplatser tillhörande tredje man. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Grease Monkey Auto Parts AB webbplats. Grease Monkey Auto Parts AB har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar någon information om dig själv.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

Grease Monkey Auto Parts AB lämnar inga garantier gällande webbplatsers funktion eller tillgänglighet eller innehåll på webbplatsen är korrekt. Grease Monkey Auto Parts AB kan inte ansvara för skador som direkt eller indirekt orsakar användning av webbplatser eller dess innehåll.

6 AUTOMATISK INSAMLAD INFORMATION OCH COOKIES

6.1 Grease Monkey Auto Parts AB använder cookies för att t.ex. webbplatser och underlätta ditt användande av vår webbplats. Vänligen läs vår Cookiepolicy för ytterligare information om vår användning av cookies och dina möjligheter för att kunna använda cookies för att ändra inställningar i din webbläsare.

7 PERSONUPPGIFTER

7.1 Din integritet är mycket viktig för Grease Monkey Auto Parts AB och vi tar vårt åtagande att skydda

Personuppgifter (definierat i vår Integritetspolicy) på största allvar. Grease Monkey Auto Parts AB behandlar endast Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och, när det gäller, inhämtas ditt samtycke. Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information om vilka ändamål Grease Monkey Auto Parts AB behandlar dina Personuppgifter samt för din rätt att granska, ändra och radera dina Personuppgifter.

8 SÄKERHET

8.1 All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och faktura- och leveransadresser, som du behöver i samband med transaktioner, kommer att använda av Grease Monkey Auto Parts AB , eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktioner. Informationen kommer att sparas på en säker server och vara krypterad och kan komma att använda av Grease Monkey Auto Parts AB för att underlätta och personifiera framtida transaktioner med dig.

8.2 Även om Grease Monkey Auto Parts AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för information som du lämnar när du är uppkopplad.

Följ oss på Facebook